Girdi yapan Mehmet Emin Barsbey

Düşünme Becerileri Atölyesi

Bu programın genel amacı öğrencilere düşünmenin çeşitli yöntemlerini öğreterek bir konuya, bir soruna ya da bir duruma yönelik düşünürken farklı bakış açıları geliştirebilmelerini ve geniş bir düşünce yelpazesi edinmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin sistematik düşünebilme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. … Continue reading