Girdi yapan Mehmet Emin Barsbey

Sıra Dışı Atölyesi

Sıra dışı dersinde, öğrencilerin sıra dışı düşünmelerini ve yapıcı üretici düşünmelerini sağlamak en önemli hedefimizdir. Bunun için yaratıcılığı ve yaratıcılığın dört temel boyutunu öğrencilere kavratarak onların daha başarılı ve kaliteli fikir üreten bireyler olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu dört temel … Continue reading

Düşünme Becerileri Atölyesi

Bu programın genel amacı öğrencilere düşünmenin çeşitli yöntemlerini öğreterek bir konuya, bir soruna ya da bir duruma yönelik düşünürken farklı bakış açıları geliştirebilmelerini ve geniş bir düşünce yelpazesi edinmelerini sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerin sistematik düşünebilme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. … Continue reading