Girdi yapan Mehmet Emin Barsbey

Üstün Yetenekli Çocuklar

Eğitim alanında üstün yetenekli çocuklar için özel eğitimler verilmektedir. Kurum bünyesinde özel eğitmenler ve hocalar tarafından gerçekleştirilen dersler, seçmelidir. Çocukların ilgi ve yetenekleri baz alınarak yönlendirmeler yapılmaktadır. Birden fazla dersi seçmek ve katılım sağlamak da mümkündür. Derslerin ortak noktası zeka … Continue reading

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için Zihin Haritaları*

Çocuklar uzun paragraflar ve karmaşık metinlerle nasıl baş edebilir? Bu araştırma makalesi, öğrencilere kavrama becerilerini öğretmede bir araç olarak zihin haritalandırmanın kullanımını ele almaktadır. Araştırmanın önemli hedefleri arasında öğrencilerin metin pasajlarını daha iyi anlayıp hatırlamasına yardımcı olmak, genel düşünme becerilerini … Continue reading

Çocuklarda Okuma Alışkanlığı ve Becerisi Nasıl Gelişir?

Pek çok anne-baba çocuğundan “bana bir hikâye okur musun” sözünü işitmiştir. Ancak maalesef günümüzde pek çok çocuk geceleri okunan “uyku vakti” hikâyelerinden mahrum kalıyor. İnternet ve televizyon gibi araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması ailelerin çocuklarla beraber yatma vaktinde hikâyelerle geçebilecekleri … Continue reading

Çocuk Gelişiminde Dikkat ve Odaklanma

Küçük çocukların göreceli olarak kısa süreli ilgi alanları vardır. Genellikle hareketsiz oturmayı ve odaklanmayı gerektiren aktivitelerde en iyisini yaparlar. Öğretmenlerse dersleri teşvik edici hale getirmenin yollarını bularak ve hatta dikkat çekmek için aktiviteleri ders planlarına dahil edebilirler. Böylece çocukların dikkat … Continue reading

Herhangi Bir Şeyi Akılda Tutmanın Sekiz Yolu

Hafızanızı güçlendiren ve koruyan stratejiler Tıp fakültesindeyken, eğitimimizin ilk iki yılında benim ve sınıf arkadaşlarımın ezberlemesi beklenen ne çok şey olduğunu mükemmel şekilde açıklayan bir benzetme bulmuştum. Bu materyalleri ezberlemek, bir markete girip bütün ürünlerin adlarını, sayılarını ve yerlerini ezberledikten … Continue reading