Girdi yapan Mehmet Emin Barsbey

Öğrenciler için zihin haritaları ne işe yarar?

Zihin haritaları modern eğitim anlayışının en seçkin örneğidir Okullarda öğrenmeyi engelleyen etmenlerin başında farklı düşünmeye izin vermeyen ve kesin yargılar içeren okul müfredatları gelmektedir. Öğrencilerimiz zorlu öğrenme süreçleri sonucunda elde ettikleri kazanımlarını, boğucu ve uzun tekrarlardan kaçındıkları için zamanla yitirmektedirler. … Continue reading

Çocuk Gelişiminde Dikkat ve Odaklanma Üzerine

Çocukların ilgi alanları kısa süreli olarak hep değişmektedir. Sınıfta sabırlı bir şekilde oturmaları, öğretmenlerini dinlemeleri, öğrenmek için hevesli olmaları, soruları ve sorunları çözebilme yeteneklerinin olmasını her ebeveyn ister. Bu sayılanlar için, çocukların dikkatli olması ve odaklanabilmesi gerekir. Hareketsiz bir şekilde … Continue reading

Üstün Yetenekli Çocuklar

Eğitim alanında üstün yetenekli çocuklar için özel eğitimler verilmektedir. Kurum bünyesinde özel eğitmenler ve hocalar tarafından gerçekleştirilen dersler, seçmelidir. Çocukların ilgi ve yetenekleri baz alınarak yönlendirmeler yapılmaktadır. Birden fazla dersi seçmek ve katılım sağlamak da mümkündür. Derslerin ortak noktası zeka … Continue reading

Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için Zihin Haritaları*

Çocuklar uzun paragraflar ve karmaşık metinlerle nasıl baş edebilir? Bu araştırma makalesi, öğrencilere kavrama becerilerini öğretmede bir araç olarak zihin haritalandırmanın kullanımını ele almaktadır. Araştırmanın önemli hedefleri arasında öğrencilerin metin pasajlarını daha iyi anlayıp hatırlamasına yardımcı olmak, genel düşünme becerilerini … Continue reading