çince

Çince (Dili)

Dünyada her beş kişiden biri Çince konuşuyor!

Tüm dünyada 1 miyardan fazla kişinin ana dil olarak kullandığı Çince (dili), giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Her beş kişiden birinin konuştuğu dil, kendi içinde farklı şivelere sahiptir. “Dilcik” olarak adlandırılan şiveler sebebiyle, Çincenin bir dil olmaktan öte bir dil grubu olduğu düşünülür.

Şiveler Arasında En Sık Kullanılanlar

12 temel şive arasında en sık kullanılanlar Mandarin, Kantonca, Fujian ve Hakka’dır. Ülkede en çok tercih edilen şive Mandarin olurken göçmenler arasında Kantonca tercih sebebidir. Göç eden Çinlilerin ağırlıklı olarak güney bölgelerden olması bu duruma sebep olarak gösterilebilir. İlk kez M.Ö. 3.yüzyılda ortaya çıkan dil, 20. yüzyıla gelindiğinde güncellenmiştir. Güncelleme sürecinde esas alınan şive Mandarin olmuştur.

Çin Alfabesinin Özellikleri

Çince bir çeşit resim yazısından türemiştir. Alfabe içinde yer alan her bir karakter ses belirtmede kullanılmaz. Karakterler farklı dillerde değişik seslerle anılsa da bu anlam bütünlüğünü bozmaz. Sayısız farklı lehçe olmasına karşılık Çinlilerin birbirleriyle kurdukları güçlü iletişimin temelinde bu yatar.

Çinceyle karşılaştırıldığı zaman söz dizilimi açısından farklı olan Japonca ve Korece bilenler temel gramer kurallarına hakimiyet sağladıktan sonra Çince konuşabilirler. Uzak Doğu’da farklı ülke ve kültürleri birbirine bağlama görevi Çinceye mal edilmiştir. Dil, 1956’da ne kadar sadeleştirilmeye çalışılsa da bugün Tayvan, Hong Kong ve Macau’da geleneksel dil kullanılmaya devam eder.

Dünyada her beş kişiden biri Çince konuşuyor

Çin’de kabul edilen resmi dil Mandarindir.

Çince Tonlama Nasıl Yapılır?

Her dilde olduğu gibi Çincede de diyalekt adı verilen tonlamalar bulunur. Çok eski bir geçmişe sahip olan ülkede farklı diyalektlerin kullanılıyor olması, birbirinden uzak toplulukların iletişim konusunda sorun yaşamasının temel nedenidir. Çince karakterlerin etkisiyle birbirinden asla kopamayan şiveler, farklı dil değildir.

Çin’de kabul edilen resmi dil Mandarindir. Tüm dünyaya bakıldığı zaman bu dili konuşan insan sayısı İngilizceden fazladır. Hong Kong ve güneyde kalan eyaletlerde Kantonca, Tayvan’da ise Tayvancaya ek olarak Mandarin dili konuşulur. Tonlama; kelimelerin gerçek anlamını verebilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Yükselen veya alçalan ses tonu kelimeler arasında farklılıklara neden olabilir. Her bir hecenin sahip olduğu tonlar;

  • Düz ton
  • Yükselen ton
  • Alçalıp yükselen ton ve
  • Düşen tondur.

Çince Öğrenmek Zor mu?

Yabancı dile yetenek ve ilgisi olanların yanı sıra isteyen herkes öğrenebilir. Dünya dilleriyle karşılaştırıldığı zaman öğrenmesi oldukça zor kabul edilen Çince, eğitim süresinin sonunda çok iyi bir seviyede konuşulabilir.

Yabancı dilin öğrenilmesi ve etkili bir şekilde kullanılması için dilin konuşulduğu ülkeye gitmek esastır. Ancak uygun ders içerikleri, zengin materyaller, doğru hocalar ve azimle her dil olduğu gibi Çince de öğrenilebilir.

Çince öğrenmek isteyenlerin taklit yeteneklerini konuşturmaları gerektiğini baştan bilmeleri gerekir. Duyulan seslerin başarılı bir şekilde taklit edilebilmesi dil eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu dilin öğrenilmesinde en büyük zorluk kelimelere ek olarak tonlamaların da öğrenilmesinin zorunlu olmasıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Yazıyla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.
Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir