Çocuklar için Felsefe

@Mecidiyeköy & @Kadıköy Kızıltoprak

7_9 yaş grubu için: 12.00 _13.00
9_12 yaş grubu için: 13.30_14.30

Mecidiyeköy için:
17-24-31 Mart ve 7 Nisan 2018 Cumartesi

Kadıköy Kızıltoprak için: 
14-21-28 Nisan ve 5 Mayıs 2018 Cumartesi

Mecidiyeköy adres: Büyükdere Cad. Garaj Sok. Andsoy Apt. No:4/8 K:4 Fulya Mah. 34394 Şişli/İstanbul

Kadıköy Kızıltoprak adres: Bağdat Caddesi Nazlı Apt. No: 78/11 34726 Kızıltoprak/Kadıköy

Bilgi ve kayıt için: 0212 249 9048 | 0216 550 9910 | 0535 952 8993

Çocuklar için Felsefe nedir?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları
çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojik yöntemdir. Lipman, 1960’lı yıllarda hem kendi
öğrencilerinin düşünme ve öğrenmeye dair sorunlarını hem de toplumdaki tartışma kültürünün
zayıflığını farketmiş ve bunun üzerine Soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry
Model) eğitim ortamına uyarlamıştır. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı,
katılımcıların bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak
düşünülür.

Bu yüzden Çocuklar İçin Felsefe, didaktik bir öğretim metodu değildir. Oturumlar bilgiyi
‘aktaran’ bir öğretmen tarafından değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden bir ‘kolaylaştırıcı’ tarafından yürütülür. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış, eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar için Felsefe dünyada bir hareket olarak adlandırılıyor. P4C pedagojisi şu an 60’a yakın ülkede
uygulanmaktadır. UNESCO ve Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar, P4C
konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.  İngiltere’de yaklaşık 3000 okulda Çocuklar İçin Felsefe dersi ya da bu pedagojiye bağlı öğretmen eğitimi yapılıyor. Avustralya, ABD, Norveç, Avusturya gibi bir çok ülkede yaygın olarak P4C okullara girmeyi başarıyor.

Çocuklar İçin Felsefe’nin Kazanımları Nelerdir?

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini
öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi,
video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında
cevaplar aranır, topluluk soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.
Çocuklar için Felsefe’nin çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı
sağladığı çeşitli bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu pedagoji öncelikle çocukların
düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir.

İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.

Üçüncü olarak, çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar eleştiriyi kişiselleştirmemeyi, fikirlerini cesurca ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven, ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

Eğitmen: Feray Orman

İstanbul Üniversite’si Edebiyat Fakülte’si Felsefe Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Felsefe öğretmeni olarak birçok özel okulda çalışmış, son 10 yılında da Saint Benoit Fransız Lisesi’nde görevine devam etmiştir. Çocuklar için felsefe P4C eğitmen eğitimlerini tamamlamış ve birikimini çocuklar ile paylaşmaya başlamıştır.

Sorularınız ve kayıt için bizimle irtibata geçebilirsiniz.