Go, Strateji ve İstanbul Go Okulu Hakkında ↓

Eğitimlerimiz

Çocuklar ve gençler için Go eğitimi

Kurumsal Partnerlerimiz

İstanbul Go Okulu Ne Yapar?

İstanbul Go Okulu çocukların ve yetişkinlerin gelişimine katkı sağlayacak bireysel ve kurumsal eğitimler ve etkinlikler düzenler.

Hazırladığı programların amacı bireylerin farkındalıklarına, analitik düşünme yeteneklerine, problem çözme becerilerine ve dikkat sürelerine katkı sağlamaktır.  Yardımlaşan, sonuca değil sürece odaklanan, birlikte gelişmeye değer veren, öğrenme heyecanı duyan bireyler yetiştirmektir.

Çocuklar ve Yetişkinler için Go

İstanbul Go Okulu’nun ana programı Go’dur. Go, Uzak Doğu kökenli klasik ve derin bir strateji oyunudur. Go ile ilgili çocuklar ve yetişkinler için ve kurumsal düzeyde eğitimler düzenler. Turnuvalar, kamplar ve tanıtım etkinlikleri organize eder. Go ile ilgili içerik ve makaleler yayınlar ve nitelikli ekipman ihtiyacını temin eder.

Kurumlar için Go ve Strateji

İstanbul Go Okulu kurumlarda stratejik düşünceye, liderlik ve esneklik becerilerine katkı sağlamak üzere Go ve Strateji eğitimleri düzenler. Bu konuda 12 yılı aşkın bir süredir geniş bir referans ağına ulaşmıştır.