Günümüz Öğrencileri İçin 21. Yüzyıl Becerileri

öğrenciler için 21. yüzyıl becerileriHem eğitimciler hem de iş gücü uzmanları çocuklarımızın gelişmiş 21. yüzyıl becerilerine ihtiyacı olduğu konusunda bizleri uyarıyorlar. Uzmanlara göre bu beceriler olmadan çocuklarımız küresel ekonomide başarıyla yer edinemeyecek, üniversiteye veya iş hayatına yeteri kadar hazır olmayacaklar.

Günümüz öğrencileri için 13 adet olmazsa olmaz 21. yüzyıl becerisi

Peki tam olarak nelerdir bu “21. Yüzyıl becerileri”? Bunlardan bahsederken yalnızca bilgisayar ve teknoloji becerisi mi kast ediliyor? Bu becerilerin neler olduğuna kim karar veriyor?

Bu soruların cevabı sorduğunuz kişiye ve ortama göre değişmektedir. Fakat Hanover Araştırma Grubu tarafından yayınlanan “21.Yüzyıl Becerilerine Bir Bakış” adlı rapor bu konuya bir nebze olsun ışık tutmaktadır.

Bilgisayar ve Teknolojiden Fazlası

Hanover Araştırma Grubu yakın geçmişte 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmek için tasarlanmış altı adet ana eğitim sistemini incelemeye aldı. Bu sistemlere 21.Yüzyıl Becerileri için Ortaklık, Tony Wagner’in Yedi Hayatta Kalma Becerisi, Metiri Grubu’nun enGauge sistemi, Iowa Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlananan Iowa Core 21.Yüzyıl Becerileri, Connecticut Eyalet Eğitim Bakanlığı ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi (ATC21S) gibi listelerdeki sistemler dahil edildi.

Her ne kadar her sistemin kendi içindeki “21. Yüzyıl becerileri listesi” biraz farklılık gösterse de, hepsi aşağıdaki dört gelişim alanı konusunda hemfikir kalmıştır:

Hanover Araştırma Grubu raporu şöyle diyor: “Bu becerilerin yeni mezunlar veya çalışanlar için ne kadar kıymetli olabileceği kolayca görülebilir. Öte yandan bu becerilerin birbirleri ile etkileşim içinde olacağını da görmek gerekir”. Hawai’deki Kamehameha Okulları’nın araştırma bölümü gibi farklı gruplar da 21. Yüzyıl becerisi sistemlerini incelediklerinde benzer sonuçlar bildirmişlerdir.

Kamehamea Okulları’nın hazırladığı “21. Yüzyıl Yeteneklerine Genel Bir Bakış” raporunda: “21. Yüzyıl becerileri teknolojik uzmanlığın ötesinde, bireyleri günümüz dünyasındaki zorluklara ve fırsatlara hazırlayan içerik bilgileri, teknoloji okuryazarlığı gibi becerileri kapsamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Teknoloji okuryazarlığı 21. yüzyıl becerileri içerisinde öne çıkıyor.

Başarı İçin Gerekli Diğer Önemli Beceriler 

Hanover Araştırma Grubu’nun gerçekleştirdiği analizler ayrıca aşağıda verilen ikinci dereceden önemli bazı 21. yüzyıl becerilerini de listelemiş ve bunları altı ana sistemden beşinde yer aldıklarını bildirmiştir. 

  • Esneklik ve adaptasyon kabiliyeti
  • Küresel ve kültürel farkındalık
  • Bilgi okur yazarlığı
  • Liderlik

Aşağıdaki beceriler ise altı sisteminden dördünde mevcuttur:

  • Kanun okuryazarlığı ve vatandaşlık
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
  • Sosyal sorumluluk ve etik
  • Teknoloji okuryazarlığı 
  • İnisiyatif

Metiri Grubu ise yayınladıkları 21. Yüzyıl Becerileri isimli araştırmada “21.Yüzyılın itici gücü vatandaşların entelektüel sermayesidir” ifadesini kullanmıştır. Ayrıca “İçinde bulunduğumuz bin yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek politik, sosyal ve ekonomik ilerlemeler yalnızca Amerikan gençliğinin mevcut entelektüel potansiyelinin hemen geliştirilmesi ile mümkün olacaktır” ifadeleri de mevcuttur.

Kaynak: https://www.envisionexperience.com/blog


Bu yazı İstanbul Go Okulu editörlerince yazılmıştır/çevrilmiştir. İstanbul Go Okulu kaynak olarak gösterilmeden kullanılamaz, kaynak gösterilmek kaydıyla ticari olmayan amaçlar için izinsiz kullanılabilir. Ticari amaçlı olarak, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

0 cevaplar

Cevapla

Yazıyla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.
Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir