10 Stratejik Düşünme Becerisi

Stratejik Düşünme Becerisi“Kazananlardan mısın?”

Gerçek kazananların taktik, işlem veya fırsat odaklı değil, stratejik şekilde düşündüklerini biliyor muydunuz?

“Haksız” bir şekilde nasıl kazanırsınız? Neden bazı insanlar hayatta her zaman kazanıyor ve yaptıkları her şeyi iyi yapıyor gibi görünüyorlar? Bu size “haksızlık” gibi mi geliyor? Hayatta kazanmak için uyguladığınız strateji nedir? Özel veya iş hayatınızda nasıl kazanacağınıza dair zihinsel bir modeliniz var mı?

Haksız” kelimesini özellikle kullanıyorum. Sürekli kazanan bu insanlar, kazanmak için gerekli araçlara ve kaynaklara sahiptir. “Haksız” kelimesini bu yüzden kullanıyorum. Bu kişilerin hayatta kazanmak için uyguladıkları kilit araçlardan biri, iyi bir stratejik düşünür olmaktır. Bu becerileri öğrenmek için dünyanın en iyi işletme fakültesine gitmeniz gerekmiyor. Hayatta kazanmanız veya başarılı olmanız için gerekli olan önemli stratejik düşünme becerilerini burada sizinle paylaşacağım.

İster bir birey, ister küçük işletme, isterseniz de büyük bir şirket çalışanı olun. Bu yazıda günlük yaşamınızda kazanmak üzere önemli kararlarınızı alırken stratejik düşünmek için ihtiyacınız olan “sırlar” ve beceriler konusunda size yol göstereceğim. Bu stratejik düşünme becerilerini günlük yaşamınız, kişisel gelişiminiz ya da kariyerinizde uygulayabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınızla ilgili durumlarda iyi liderliğin temel özelliklerinden biri, doğru stratejik düşünme becerilerini kullanmaktır.

Çoğu insan bu stratejik düşünme araçlarına veya becerilerine sahip değildir. Sadece sahip olduklarını sanırlar. Fark etmedikleri şey, stratejik değil fırsat, işlem veya taktik odaklı davrandıklarıdır.

Hayatta yol almak, kazanmak veya başarılı olmak için stratejik düşünme becerilerine sahip olmanız gerekir. Bu stratejik düşünme becerileri sadece kişisel gelişiminiz için gerekli değildir ya da iş hayatında bir liderlik pozisyonunda olup olmamanız fark etmez.

Çoğu insan işleriyle veya kişisel hayatlarıyla ilgili durumlarda stratejik düşünmeyi uyguladığını düşünür. Aslında yaptıkları şey sadece durumlara tepki vermektir. Ve yaptıkları şeyin bu olduğunun farkında olmayabilirler. Stratejik düşünme becerisine sahip gerçek kazananlar, kazanmak için “haksız” araçlara sahiptir. Bu kazanma durumları hayatınızdaki veya işinizdeki herhangi bir kritik veya önemli durum olabilir.

Stratejik Düşünme Nedir?

Başlamadan önce, bir terim olarak stratejik düşünmenin genellikle yanlış kullanıldığını, yanlış anlaşıldığını ve eleştirel düşünce veya stratejik planlama ile karıştırıldığını belirtmek isterim. Bu yazıda eleştirel düşünme, stratejik planlama ve stratejik düşünme arasındaki farklar üzerinde durmayacağım. Hem eleştirel düşünme hem de stratejik planlamayı başka yazılarda ele alacağız.

Şu an için temel olarak şunu unutmayın: Stratejik planlamada gelecek belirtilebilir ve öngörülebilirdir, stratejik düşünmede ise geleceğin sadece şekli tahmin edilebilir. Eleştirel düşünme, stratejik düşünmenin bir alt kümesi veya araç çantasıdır. Eleştirel düşünme üzerine daha sonra ayrıntılı bir yazı yazacağım. Şimdilik, eleştirel düşünmenin bir karara veya yargıya varmak için verileri analiz etmek anlamına geldiğini unutmayın.

Stratejik düşünme konusuna dönelim. Öncelikle, hayatta kazanmak için neden stratejik düşünme becerilerine ihtiyacımız olduğunu sorusunu soralım. Pratik, bütüncül ve tutarlı olan ve bir amaca ulaşmak için özel hayat veya iş hayatındaki kararlara ilişkin bir çerçeve sağlayan bir kişisel strateji veya iş stratejisi geliştirmek için, stratejik düşünme becerileri olmazsa olmazdır. Bu kararlar, istediğimiz hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair iş veya kişisel gelişim yol haritasını içerir. Stratejik düşünme becerilerini uygulamak maksimum ve optimum sonuçlara ulaşma yolunda kişisel kaynakların veya iş kaynaklarının tahsisini önceliklendirmemize yardımcı olacaktır.

Günlük hayatınızda önde olmak ve “haksız” şekilde kazanmak için stratejik düşünmeyi uygulamanın en iyi 10 yolunu aşağıda okuyabilirsiniz. Bu özellik veya becerilerin her birinin hem bireyler hem de şirketler için geçerli olduğunu hatırlatmak isterim. Her gün, stratejik düşünme becerilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi değerlendirmeniz ve kendinize bu soruyu sormanız gerekir. Bu, tek seferlik bir alıştırma değildir. İşle veya kişisel gelişiminizle ilgili tüm önemli faaliyetlerinizde stratejik bir düşünce yapısını hayata geçirip geçirmediğinize dair amaca yönelik bir anlayışa sahip olmanız gerekir.

Olmazsa olmaz 10 stratejik düşünme becerisi

  1. İşiniz ve kişisel gelişiminizle ilgili odak noktanız ve faaliyetlerinizin öncelik seviyesini belirlemeyi öğrenin. Hayattaki her şeye eşit ilgi veya ağırlık verilmesi gerekmez. İş hayatı veya özel hayattaki şeylerin %80’inin sadece “kuru gürültü” olduğunu unutmayın.
  2. Kararlı ve sonuç odaklı olmalısınız. Son derece kararlı olmalı ve yaptığınız şeyi yapan veya sizinle rekabet eden herkesten daha fazla odaklanmış olmalısınız. Yine hatırlatıyorum, bu hem iş hem de özel hayatınız için geçerlidir. Karar ve sonuç odaklı düşünceyi kişisel fikirlere veya iş fikirlerine uyguluyor olabilirsiniz. Bunun anlamı esas olarak şudur: Kazanmak ve bir iş hedefine veya kişisel hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece tüm enerjinizi kullanmanız ve dikkat dağıtıcı unsurlara direnmeniz gerekir.
  1. Her zaman tüm varsayımları ve daha önce sahip olduğunuz inançları sorgulamalısınız. Boş bir kağıt alın ve “neden” sorusunu sorun! Yine ister işle ister kişisel gelişimle ilgili olsun, tüm fikirlerin nedenini sorgulamanız gerek.
  2. “Hayır” demeyi ve “neden olmasın?” sorusunu sormayı öğrenin. Stratejik düşünme becerilerinde, başkalarının konuyu zaten yeterince düşündüğünü varsaymak yoktur! Bu, hem iş hayatınızdaki hem de özel hayatınızdaki fikirler için geçerlidir.
  3. Birden çok senaryoyu kafanızda canlandırmayı ve bunlar üzerine etraflıca düşünmeyi öğrenmelisiniz. Bu senaryolar iyiyi, kötüyü ve çirkini içermelidir. Dünyanın güllük gülistanlık bir yer olmadığını unutmayın. Bu noktada bir liderlik pozisyonunda olup olmamanız önemli değil. Konunun işle veya kişisel gelişimle ilgili olması da önemli değil. Her zaman herhangi bir durum hakkında birden fazla senaryo ve sonuç tablosu oluşturun. Bu şekilde daha iyi hazırlanabilirsiniz.
  4. Derin düşünme ve iç gözlem sanatında ustalaşmalı ve bunları içselleştirmelisiniz. Bu, iş ve özel hayatınızdaki tüm deneyimleriniz, eylemleriniz, duygularınız ve yanıtlarınız üzerine bilinçli bir şekilde düşünmenizi gerektirecektir.
  5. Hipotezler tarafından yönlendirilmelisiniz. İyi stratejik düşünme liderleri, iş veya özel hayatlarındaki herhangi bir sorun veya durum için kendilerini her zaman en iyi hipotez üzerine düşünmeye zorlarlar.
  6. Akıllı bir fırsatçılığa sahip olmalısınız. Bu, kulağa biraz iddialı gelebilir. Anlamı şudur: İyi bir stratejik düşünce uygulayıcısı olarak, önünüze çıkan iyi kişisel fırsatları ve iş fırsatlarını eleştirel bir şekilde analiz edebilmeli ve bu fırsatlara karşı uyanık ve duyarlı olmalısınız.
  7. “Zaman içinde” düşünebilmelisiniz. Bu, hatırlanması gereken çok önemli bir beceridir. Temel olarak geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe ilişkin düşüncelerinizi aynı zamanda birleştirmenizi gerektirir. Bu daha iyi kararlar almanıza ve iş veya özel hayatınızda yaptığınız herhangi bir şeyi çok daha hızlı uygulamaya geçirmenin yollarını bulmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bildiğim birçok stratejik düşünce “uzmanının” stratejik düşüncenin yalnızca geleceğe yönelik amaç tarafından yönlendirildiğini düşünme hatasını yaptığını unutmayın.
  8. Son olarak, uçtan uca sistem perspektifine sahip olmalısınız. Stratejik düşünmede, özel veya iş hayatınız için uçtan uca bir ilave değer yaratma sistemine yönelik zihinsel bir modele sahip olmanız gerekir. Bu özünde, rolünüzü ve bu kişisel sistemler veya iş sistemlerinin her birinde gerekli olan diğer tüm yetenekleri net bir şekilde anlamanızı gerektirecektir.

İşte bu kadar. Stratejik bir düşünce yapısı sergilemek için bir dizi beceri geliştirdiniz. Stratejik düşünmenin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve bu stratejik düşünme becerilerini özel veya iş yaşamınızdaki herhangi bir durum veya soruna uygulayabilirsiniz. O zaman şimdi işe koyulun, kazanın ve ne yaparsanız yapın stratejik bir düşünce yapısına sahip olun. Artık stratejik düşünmeyle ilgili çok sayıda örneğe ve stratejik düşünmenin nasıl ve neden uygulandığına hakimsiniz!

Bu, stratejik düşünme becerilerinin bir araya getirildiği ve kolay anlaşılır bir şekilde açıklandığı tek yazıdır. Çoğunuz bu becerilerin bazılarını iş veya özel hayatınızda bilinçsiz olarak uyguluyor olabilirsiniz.  Bu, sizi stratejik bir düşünür yapmaz.

Stratejik düşünür yapılandırılmış, amaca odaklı ve kasıtlıdır ve iş veya özel hayatında kazanan bir sonuç elde etmek için geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağlantı kurar.

En sevdiğim stratejist olan kadim Çinli amiral Sun Tzu’nun şu sözü kulağınızda olsun: “Taktiksiz strateji zafere giden en yavaş yoldur. Stratejisiz taktik ise yenilgiden önceki gürültüdür”

O yüzden, yenilmeyin. Her zaman kazanan olun. Sahaya çıkın ve özel ya da iş hayatınızdaki herhangi bir durumda güvenle kazanın. Bu araçları bilmek kesinlikle bir adım önde başlamanızı ve ister kişisel, ister ticari açıdan gelişmeye çalışıyor olun “haksız” bir avantaja sahip olmanızı sağlayacaktır.

Yazan: John Lincoln
Kaynak: https://winunfairly.com/


Bu yazı İstanbul Go Okulu editörlerince yazılmıştır/çevrilmiştir. İstanbul Go Okulu kaynak olarak gösterilmeden kullanılamaz, kaynak gösterilmek kaydıyla ticari olmayan amaçlar için izinsiz kullanılabilir. Ticari amaçlı olarak, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
0 cevaplar

Cevapla

Yazıyla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.
Buraya yorumlarınızı yazabilirsiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir